Putut Wijanarko, Produser Mizan Production (boleh.com):

"Jadi kita kerjasama dengan Fourcolours Films.

Ada yang namanya Mas Kelik Wicaksono. Mas Kelik lah yang secara detail menggarap animasinya"

Kelik Wicaksono | Animator

dalam Film Ambilkan Bulan, Fourcolours Films